click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Nyt i kommuneplanen

 

Natur

Der er foretaget nye særskilte udpegninger af eksisterende økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder og medtaget beskyttende retningslinjer i tilknytning hertil. De nævnte naturområder og potentielle naturområde samt retningslinjer indgik i den tidligere kommuneplans Naturnetværk.

Grønt Danmarkskort er et nyt tema i kommuneplanen, der samler naturinteresserne i en strategisk plan for udvikling af større og mere sammenhængende naturområder. Udpegningen erstatter for en stor del det tidligere Naturnetværk. Retningslinjerne knyttet til Grønt Danmarkskort er hensigtserklæringer og prioriterer naturforvaltningsindsatsen.

 

Solenergianlæg

Afsnittet indeholder principielle retningslinjer for placering af solenergianlæg på terræn.

 

Rammer

De generelle rammer for B1-B6 Boligområder er ændret så, typologierne 1-6 er fjernet og der er således kun en generel ramme for boligområder.

De generelle rammer er derudover blevet omstruktureret for at opnå en større overskuelighed. Emner, der er gældende for alle rammer, er samlet i selvstændige afsnit i stedet for at være nævnt i hver enkelt ramme, eks. parkering, støj, skiltning, regnvandsbassiner m.fl.

 

Rammer som er ændret

Nedenstående rammer er ændret. Der kan være tale om større ændringer, for eksempel en ændring af bebyggelsesprocenten eller den geografiske afgrænsning.

Plannavn:

 • Blandet bolig- og erhvervsområde Vestergade
 • SG-hallen Vestergade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Det Gule Pakhus
 • Rekreativt område Mudderhullet/Træskibshavn
 • Boligområde Bjørnemosevej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Gammel Skårupve
 • Butiksområde Ørbækvej-Nyborgvej
 • Rekreativt område Lundeborg Strandcamping
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Sofielund
 • Rekreativt område Sportsplads Nørremarksve
 • Rekreativt område Knarreborg Mølle Camping
 • Rekreativt område Skårupøre camping
 • Rekreativt område Revsøre Camping
 • Erhvervsområde Østre Havnevej
 • Erhvervsområde Kullinggade
 • Rekreativt område Lystbådehavn Færgevej
 • Boligområde Landet
 • Boligområde Eggertsvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Bagergade
 • Boligområde Fruerparken
 • Offentlig område Rottefælden
 • Rekreativt område Galgebakken
 • Boligområde Bregnedalsvej
 • Boligområde Dronningholmsvej
 • Boligområde Enemærket
 • Offentlig område Rantzausmindvej/institution
 • Boligområde Poulinevej
 • Rekreativt område grøn kile v. Industrivej
 • Erhvervsområde Industrivej
 • Butiksområde Ole Rømers Vej
 • Boligområde H. C. Ørstedsvej
 • Boligområde Nørremarksvej
 • Boligområde Dyrekredsen
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Landevejen

 

Nye rammer
De nye rammer er udlagt pga. et ønske om ændret anvendelse.

Plannavn:

 • Boligområde Enemærket 11-13
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Ryttervej Nord
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Ryttervej Syd
 • Lokalcenter Svendborg Vest Station
 • Boligområde Vandværksvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Lundevej
 • Boligområde Sankt Jørgens Vej
 • Offentlig og privat område Vibevej
 • Boligområde Hjortøvænge
 • Boligområde Linkenkærsvej
 • Rekreativt område Carlsberg Camping
 • Rekreativt område Tåsinge Camping
 • Boligområde Egenappevej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Eriksholmsvej
 • Boligområde Nørremarksvej

 

Administrative rettelser
Ændringerne er administrative – det kan for eksempel være en opdatering af plannavnet.

Plannavn:

 • Boligområde Bagergade/Sankt Knuds Vej/Kedelsmedstræde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Tinghusgade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Bagergade/Pjentemøllestræde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Sankt Nicolai Gade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Kyseborgstræde
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Brogade/Skattergade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Munke- og Klosterstræde
 • Offentlig område Børneinstitution Caroline Amalie Vej
 • Offentlig område VUC skole/Viebæltet
 • Offentlig område institution Caroline Amalie Vej
 • Offentlig område Svinget
 • Torvet og Ramsherred
 • Ved Terningen Havnegade
 • Havneplads/Jessens Mole/Nordre Kajgade
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedparken
 • Offentlig område Institution Christinedalsvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej
 • Butiksområde Mølmarksvej
 • Butiksområde Odensevej
 • Butiksområde Grønnemosevej
 • Offentlig område Institution Hellet
 • Rekreativt område Rideskolen Porthusvej
 • Boligområde Lolkvænget
 • Offentlig område Nymarksskolen
 • Offentlig område Skovsbovej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej 71
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Fåborgvej Vester Skerninge
 • Offentlig område Villabakken
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Vibevej/Møllevej
 • Offentlig område Rødkildevej/efterskole
 • Offentlig område idrætsplads Filippavej
 • Tekniske anlæg Sellebjerg fyldplads
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Assensvej/Kirkebakken
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Vævervej/Kirkebakken
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Assensvej/Kirkebakken
 • Rekreativt område Klintholmvej
 • Blandet bolig- og erhvervsområde Landevejen/Højskolevej
 • Offentlig område Bjerreby Kirke
 • Landsbyområde Bjernemark

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00