click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Planhieraki

Planloven fastligger et planhieraki for at sikre en sammenhæng fra det helt overordnede statsligt strategiske planlægningsniveau og ned til detaljeret konkret planlægning, som beskrives i lokalplaner.

Kommunen har ansvar for at udarbejde plantyperne; Planstrategi, kommuneplan og lokalplaner - deres sammenhæng med øvrige planer og hvem de gælder for er illustreret på nedenstående figur.


Planhieraki

Staten fastlægger de overordnede rammer for landsplanlægningen.

Region Syddanmark udarbejder blandt andet en regional udviklingsplan.

Styrelserne udarbejder sektorplaner, f.eks. har Naturstyrelsen udarbejdet en Vandområdeplan.

Svendborg Kommune planlægger for udviklingen af byer og det åbne land i Kommuneplanen. Kommuneplanlægningen skal udarbejdes i overensstemmelse med de statslige planer, de regionale planer og sektorplanerne.

Lokalplaner udarbejdes af kommunen på baggrund af kommuneplanen. Lokalplaner regulerer anvendelsen af og bebyggelsen på mindre geografisk afgrænsede områder. Lokalplaner er de eneste planer som har direkte retsvirkning for borgerne.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00