click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur omfatter hele kommunens geografiske område, byzone, sommerhusområder og landzone. Hovedstrukturen afspejler de overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Samtidig er hovedstrukturen et udtryk for den interesseafvejning, som byrådet har foretaget. En stor del af temaerne er fastlagt i Planlovens § 11a. 

Kommuneplanens hovedstruktur udgør de temaer, der understøtter kommunens udvikling og det er her planstrategiens visioner og strategier udmøntes. Det vil sige, at den giver en samlet præsentation af arealanvendelser til eksisterende og fremtidige boligområder, erhvervsområder, detailhandel, idrætsanlæg, sommerhusområder, andre rekreative områder, veje og andre trafikanlæg, områder med landskabs- og naturinteresser, landbrugsområder, skovrejsningsområder mm.

Hovedstrukturen er opbygget, så der for hvert tema er en indledning, efterfulgt af mål og retningslinjer for kommunens udvikling og sidst en redegørelse for selve temaet eller afsnittet.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00