click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Aflastningscenter

Aflastningscentre, som har en god trafikal placering ved de centrale omfartsveje, skal indeholde den type butikker, som der ikke er plads til i bymiljøet i en bymidte. Det er for eksempel store udvalgsvarebutikker, som sælger hårde hvidevarer og møbler, der kræver parkering ved butikken.

Svendborg Storcenter ligger godt 1 km nord for Svendborg bymidte på hjørnet af Vestergade og Mølmarksvej.

 

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Store udvalgsvarebutikker som ikke naturligt kan indpasses i Svendborg bymidte, skal koncentreres i aflastningscentret
  • Tiltrække nye butikskoncepter for store udvalgsvarebutikker
  • Sikre gode tilkørsels- og parkeringsforhold
Retningslinjer
  • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for det udpegede aflastningscenter.
  • Indenfor aflastningscentret må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 31.700 m2.
  • Bruttoetagearealet i de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis 3500 m² og 2000 m² og må ikke være under 1000 m².
Redegørelse

Aflastningsområdet Svendborg Storcenter indeholder store udvalgsvarebutikker som Idemøbler, Elgiganten, T-Hansen, Jysk, Jem&Fix og Skousen samt varehuset Kvickly og discountbutikken Lidl. Her er i alt 17 butikker med et samlet bruttoareal på 24.600 m2, svarende til 20 % af det samlede bruttoareal i kommunen.

Betydningen af aflastningscentret

Svendborg Storcenter skal fungere som aflastningscenter for Svendborg bymidte. Dermed skal aflastningscentret være den væsentligste koncentration af den type butikker, som er svær at indpasse i en bymidte.

Nyetableringer af store udvalgsvarebutikker bør så vidt muligt ske i Svendborg Storcenter.

Hvis store udvalgsvarebutikker ikke kan indpasses i Svendborg Storcenter på grund af manglende ledig plads, er der grundlag for etablering af yderligere et aflastningsområde ved Erhvervsområde Nord omkring Odensevej og Grønnemosevej.

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00