click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Lokalcentre

Lokalcentrene skal primært varetage en god lokalforsyning med dagligvarer i et mindre lokalt område som en begrænset del af en by, bydel eller landsby. Lokalcentre må ikke konkurrere med detailhandelen i bymidten.

Lokalcentrene i Svendborg kommune ligger oftest centralt i lokalbyerne og i boligområderne i Svendborg by. Lokalcentrene betjener nærområdet, som det primære indkøbssted med dagligvarer, og har en vigtig funktion i forhold til at sikre kort afstand til en god dagligvareforsyning.

 

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Sikre en god lokal dagligvareforsyning i hele kommunen.
  • skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i de enkelte bydele og lokalområder.
Retningslinjer
  • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for de udpegede lokalcentre.
  • Inden for de afgrænsede lokalcentre kan der planlægges for butikker i et omfang, der svarer til de arealrammer, der er angivet nedenfor.
  • Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m² i lokalcentre.

 

Lokalcentre

Arealramme (m2 bruttoetageareal)

Restrummelighed primo 2017 (m2 bruttoetageareal)
Tved 3.000 1.900
Tved - Ring Nord 2.000 1.000
Tvedvej 1.500 500
Mølmarksvej 3.000 2.000
Vestergade 1.500 400
Wandallscenteret 3.000 2.200
Rantzausminde 1.500 800
Hellegårdsvej 1.500 1.500
Vindeby 3.000 900
Thurø 1.000 200
Ollerup 3.000 1.600
V. Skerninge 3.000 1.900
Stenstrup 3.000 1.400
Gudbjerg 3.000 1.900
Gudme 3.000 2.500
Hesselager 3.000 1.400
Landet 1.500 500
Thurø 1.500 1.500
Svendborg Vest 1.500 1.500

 

Redegørelse

I Svendborg by ligger 7 lokalcentre hovedsageligt med en enkelt dagligvarebutik primært discountbutikker. Samlet set ligger 8 dagligvarebutikker i de 7 lokalcentre med et samlet bruttoareal på 5.600 m2 svarende til 14 % af det samlede areal i Svendborg by.

Svendborg kommune i øvrigt har i dag en relativt god lokal dagligvareforsyning – også i lokalbyerne. Der er dagligvarebutikker i de 10 lokalbyer Tved, Gudbjerg, Hesselager, Gudme, Skårup, Stenstrup, V. Skerninge, Thurø, Vindeby og Landet, samt udenfor centerstrukturen i Kirkeby og Ulbølle.

Dagligvarebutikkerne i lokalområderne udenfor Svendborg by udgør 40 % af det samlede antal butikker i kommunen og 28 % af det samlede bruttoareal.

Betydningen af lokalcentre

I den tidligere kommuneplan for Svendborg kommune var udlagt 4 lokalcentre, som i dag ikke rummer detailhandel. Sandsynligheden for etablering af detailhandel i disse lokalcentre er begrænset. Det kan være på grund af placering tæt på andre centerområder med detailhandel eller for få personer i næroplandet. Etablering af detailhandel i disse lokalcentre kunne potentielt få mærkbare konsekvenser for den eksisterende detailhandel. Derfor nedlægges Ørbækvej, Gl. Skårupvej og Dyrekredsen, mens Hellegårdsvejs maksimale bruttoetageareal halveres.

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00