click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Særligt pladskrævende varer

Særligt pladskrævende butikker er afgrænset til butikker, der forhandler planter, biler, campingvogne, lystbåde samt bygge- og trælastartikler til private. Forhandlere af biler, både og campingvogne skal herudover have et egentligt udstillingslokale for at være omfattet af planloven.

Området mellem Ring Nord og Nordre Ringvej indeholder mulighed for at placere yderligere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, og opfylde det arealbehov, som detailhandelsanalysen påpeger. Området vurderes at være attraktivt for større butikker, bl.a. på grund af infrastrukturforhold og potentiel eksponering.

 

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • koncentrere særligt pladskrævende butikker i Erhvervsområde Nord
Retningslinjer
  • Butikker med særligt pladskrævende varer skal som hovedregel placeres inden for de udpegede arealer til særligt pladskrævende varer.
  • I områder til særligt pladskrævende varegrupper tillades butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer; biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (møbler dog kun i tilfælde, hvor butikker der alene forhandler møbler ikke kan indpasses i bymidten eller bydelscentre).

 

Redegørelse

I Svendborg kommune er i alt 23 forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper, som tilsammen har et bruttoareal på 62.200 m2.

Hovedparten af de særlig pladskrævende butikker i Svendborg kommune er bilforhandlere. Der er i alt 12 bilforhandlere i kommunen med et samlet bruttoareal på 31.400 m2. Hovedparten af disse er koncentreret i den nordlige del af Svendborg by i området omkring Odensevej og Grønnemosevej.

Der er 7 byggemarkeder i kommunen med et samlet bruttoareal på ca. 26.900 m2.

Herudover findes 2 planteskoler samt en butik med camping og en enkelt bådforhandler.

Betydningen af særligt pladskrævende butikker

Ved etablering af nye særligt pladskrævende butikker er det vigtigt, at de koncentreres inden for den eksisterende centerstruktur med særlig fokus på Erhvervsområde Nord. På grund af den fortsatte tendens mod færre, men større, enheder forventes antallet af nyetableringer af særligt pladskrævende butikker at være begrænset. Der skal dog være rummelighed i arealudlægget til, at de eksisterende særligt pladskrævende butikker kan koncentreres og eventuelt udvides.

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00