click me

Send dine bemærkninger

 

Du kan sende bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til:

plan@svendborg.dk 

eller

Svendborg Kommune
Plan
Ramsherred 5
5700 Svendborg

 


Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Indtast bogstaverne vist ovenfor
Forslag
Send dine bemærkninger

Kyst

Kysten og øerne udgør centrale elementer i kommunens landskabelige identitet. Det Sydfynske Øhav udgør en unik kysttype på grund af den geomorfologiske dannelse som druknet morænelandskab. Sundet er præget af byerne og østkysten ligger ud mod det mere åbne havområde. Fælles for kysterne er de mange skove, der giver et grønt udtryk.

Store dele af kysten i Svendborg Kommune ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder at de er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 15, der forbyder tilstandsændringer, hegning, udmatrikulering mv.

Kystlandskabet har en særlig høj værdi og derfor stiller Planloven også særlige krav til planlægningen i kystnærhedszonen.

Kystlandskaberne skal så vidt muligt friholdes for ændret arealanvendelse, nye anlæg eller nyt byggeri, som vil påvirke kystlandskabernes karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og de visuelle sammenhænge i mellem land og vand, mellem modstående kyster og på langs af kystlinjen.

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Der medtages udpegning og retningslinjer i særskilt afsnit om bade- og bådebroer.

Kommuneplanen indeholder ligeledes retningslinjer, der sikrer planlovens krav til udviklingen i kystnærhedszonen.

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00