Generelle bestemmelser

Nogle emner og bestemmelser i kommuneplanen er tværgående for alle/mange rammeområder. De er samlet her. Det drejer sig om: