click me

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade 06.09.18 - 04.10.18
Etageboligområde ved Søkildevej 12.10.18 - 09.11.18
Landsbyområde Lundby 20.09.18 - 16.11.18
Offentligt område idræts- og skolehal Haahrs Skole og offentlig parkeringsplads 02.07.18 - 27.08.18

 

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00