click me

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg i høring Høringsperiode
Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade 06.09.18 - 04.10.18
Etageboligområde ved Søkildevej 12.10.18 - 09.11.18

 

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00