Bilag

Ønsker og forslag


I løbet af de sidste par år og i forbindelse med høring af Strategi Svendborg 08 er der kommet en række ønsker og forslag til kommuneplanrevisionen. Størstedelen af disse er ønsker om inddragelse af arealer til byvækst. I Oversigt over ønsker og forslag er de kort beskrevet ligesom stillingtagen med begrundelse til hvert enkelt ønske er beskrevet heri. Vær opmærksom på, at ønsker, der er imødekommet i indstillingen, typisk går igen i Oversigt over ændrede rammer eller Oversigt over nye rammer.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_forslag_og_oensker.(19.8 MB)

Dette bilag er samtlige originale ønsker og forslag hæftet sammen i ét bilag.


svendborg_kp09_forslag_oensker_og_breve.pdf (37.5 MB)

Nye kommuneplanrammer

Det er bl.a. i Forslag til Kommuneplan 2009‐21, at det formelle plangrundlag for Tankefuld‐projektet skabes. Dette gøres ved at inddrage en række konkrete rammeområder til byvækst. Herudover indeholder Forslag til Kommuneplan 2009‐21 nye rammer adskillige steder i kommunen.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_nye_rammer.pdf (16 MB)

Udtagne rammer

Det er et krav i Planloven, at kommunen i forbindelse med kommuneplanrevision gennemgår alle rammer og ophæver unødvendige arealreservationer. Dette arbejde er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Kommuneplan 2009‐21. Oversigt over udtagne rammer indeholder som navnet antyder en række rammer som udtages af kommuneplanen af forskellige årsager.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_udtagne_rammer.pdf (6.1 MB)

Ændrede rammer

Som beskrevet under kommuneplanrammeafsnittet er alle rammer for lokalplanlægningen principelt ændret. Størstedelen er betragtet som tekniske ændringer, men deciderede ændringer er samlet i Oversigt over ændrede rammer. Oversigten rummer både store og små ændringer. En del handler om at bringe planlægningen i overensstemmelse med faktiske forhold, mens andre er deciderede ændringer med betydelige konsekvenser.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_ændrede_rammer.pdf (46 MB)

Mål i kommuneplanen

Forslag til Kommuneplan 2009‐21 indeholder mål for en bred række af emner, hvor nogle mål er nye, andre gamle. Oversigt over mål lister alle mål i Forslag til Kommuneplan 2009‐21 og beskriver kort, hvorvidt der er tale om mål, der er overført fra eksisterende planer o.lign., der er udledt af eksisterende strategier o.lign., eller som er nye.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_mål.pdf (107.7 KB)

Retningslinjer

Fyns Amts Regionplan 2005 er ophævet til landsplandirektiv og fastsætter fortsat retningslinjerne for kommunens planlægning. I Forslag til Kommuneplan 2009‐21 søges alle relevante retningslinjer ophævet og erstattet af nye eller tilsvarende i kommuneplanforslaget. Oversigt over retningslinjer beskriver indstillingen for hver enkelt retningslinje. I Forslag til Kommuneplan 2009‐21 er også medtaget en række nye retningslinjer. De fremgår også af oversigten. I oversigtens højrespalte står alle retningslinjer i Forslag til Kommuneplan 2009‐21.

svendborg_kp09_forslag_oversigt_over_retningslinjer.pdf (384.3 KB)

Miljøvurdering

Se Miljøvurderingen af kommuneplanforslaget her.