04.01.B.015 - Boligområde Egenappevej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  04.01.B.015

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% 0

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af fritliggende énbolighuse

 • Særlige bestemmelser

  De grønne rekreative forbindelser skal sikres i området.

 • Status

  Aflyst