04.01.D1.654 - Butiksområde Ørbækvej-Nyborgvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  04.01.D1.654

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Detailhandelsformål

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelse langs Nyborgvej skal ligge i facadeflugt. Boliger kan placeres ud mod Nyborgvej og Kobberbæksvej. Boliger kan ikke placeres ud mod Ørbækvej.

 • Status

  Vedtaget