07.01.B.133 - Tankefuld syd

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.B.133

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte grund

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  14.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af blandet åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse

 • Særlige bestemmelser

  Bebyggelse og opholdsarealer skal forholde sig til den landskabelige sammenhæng de indgår i, og særlige grønne elementer skal bevares eller tilføjes områderne.

 • Status

  Vedtaget