07.01.O2.924 - Offentlig område Tankefuld/Skovsbo

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  07.01.O2.924 (1)

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde (m)

  14.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentlige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt kulturelle formål

 • Særlige bestemmelser

  Området må kun bebygges med spredt liggende enkeltbygninger, så områdets karakter af åbent landskabsområde respekteres. Bebyggelse skal placeres og udformes, så de visuelle indkig af Egense Ås som et sammenhængende landskabselement ikke ødelægges.

 • Status

  Vedtaget