10.04.R6.033

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  10.04.R6.033

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område i form af hotel og feriecenter

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  20 %

 • Rammetekst zonenotat

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  Der skal sikres offentlig adgang igennem området.

 • Status

  Vedtaget