01.01.B.022

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.B.022

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  • Bebyggelsesprocent

   50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. bygningshøjde (m)

   14 m

  • Max. antal etager

   3.5

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligformål i form af etagebebyggelse

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Max 50% af byggeriet kan bygges i op til 3½ etager mens 50% af by-ggeriet kan bygges i op til 2½ etager. Delområder hvor det tillades at bygge op til 3½ etager udpeges i forb-indelse med lokalplanlægningen.

 • Status

  Vedtaget