12.00.R2.028

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  12.00.R2.028

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Maksimale etageareal, der må opføres

  500 m2 beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Indenfor rammen kan opføres byggeri, som er nødvendige for områdets anvendelse og drift, som besøgshave for frugtavl. Bygningers højde må højest være 8,5 m. Det samlede grundareal må ikke overstige 500 m².

 • Særlige bestemmelser

  I området kan tages i anvendelse til besøgshave for frugttræer med tilhørende bygningsfaciliteter såsom orangeri/drivhus,lager og undervisning. Bygningerne og anlæg tilpasses med hensyn til skala, placering og materiale- og farvevalg.

  Der skal sikres offentlig adgang gennem området.

 • Status

  Vedtaget