12.00.T3.032

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  12.00.T3.032

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  80

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området udlægges til tekniske anlæg i form af vindmøller alternativt jordbrugsformål.   

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan etableres op til to vindmøller med tilhørende tekniske installationer, teknikbygninger, adgangs- og arbejdsarealer. Vindmøllerne kan opføres med en totalhøjde på maksimalt 80 m. 

 • Særlige bestemmelser

  Harmoniforhold: Forholdet mellem vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35. Afværgeforanstaltninger mod stormflodshændelser: Sikringen af møllerne skal ske via integrerede løsninger, mens teknikhuse kan sikres ved lokalt at hæve terrænnet. 

 • Status

  Vedtaget