01.01.O5.518

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.O5.518

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Offentlige formål i form af byrum, herunder havnebad og fodgængerbro ved Frederiksø.    

 • Områdets anvendelse

  Området skal anvendes til blandede byrum, såsom torve, pladser, veje, parkering, promenade, og andet som er beregnet til gående, stående eller siddende ophold. Der skal sikres offentlig adgang gennem området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Områderne skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres mindre bygninger og installationer til områdets brug som rekreativt byrum.

 • Særlige bestemmelser

  Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant. Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Håndtering af overfladevand i forbindelse med skybrud kan ske til havnebassinet. Eksisterende bebyggelse og anvendelse på Hudes plads kan fortsætte eller der kan etableres serviceerhverv.

 • Status

  Vedtaget