12.07.L1.041

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  12.07.L1.041

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  • Bebyggelsesprocent

   25% beregnet ud fra området som helhed

  • Max. bygningshøjde (m)

   8.5 m

  • Max. antal etager

   1.5

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Der kan maks. opføres otte boliger indenfor rammeområdet.

 • Status

  Vedtaget