01.01.B.031

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  01.01.B.031

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  90% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  17

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Boligområde i form af etagebebyggelse 

 • Områdets anvendelse

  Boligområde

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres friareal midt i området med offentlig adgang samt gennemgang i området.

 • Særlige bestemmelser

  Ny bebyggelse i Bagergade skal tilpasses gadens øvrige bebyggelse. Ny bebyggelse kan opføres i max. 2½ etage. Afværgeforanstaltninger ved havvandsstigning: Nybyggeri skal sikres individuelt. Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Der skal sikres effektive skybrudsveje gennem området for håndtering af regnvand eksempelvis via vandrender med tilhørende regnbede. Befæstede arealer kan ligeledes udføres permeable og/eller med vejbede som supplement. 

 • Status

  Vedtaget