03.01.T3.043

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.01.T3.043

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Teknisk anlæg

 • Områdets anvendelse

  Teknisk anlæg i form af solenergianlæg

 • Særlige bestemmelser

  Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlægget nødvendige tekniske installationer og bygninger.  Der skal etableres min. 5m brede levende hegn omkring anlægget. Der må ikke etableres solceller i BNBO'er eller NFI, uden en dokumentation for, at de er uskadelige for grundvandet. 

 • Status

  Vedtaget