2021-03 - Boligområde Gemalvej

Forslag

Forslagsdato: 29-11-2022 00:00:00

Høringsperiode start: 07-12-2022 00:00:00

Høringsperioden slut: 07-02-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00