Boligområde ved den tidligere amtmandsvilla på Tvedvej

Baggrund og formål

Indhold

Forhold til anden planlægning

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Miljøvurdering

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

01.01.K1.205 - Kolonihaver Christianshøj
03.01.O4.781 - Offentlig område Politi og institution