Boligområde ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Baggrund og formål

Indhold

Forhold til anden planlægning

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Miljøvurdering

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

02.01.B.046 - 02.01.B.046

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

02.01.C2.128 - Blandet bolig- og erhvervsområde Kogtvedvænget