02.01.B.046

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  02.01.B.046

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Særlige bestemmelser

  Indkørsel skal ske fra alléen. Der holdes størst mulig afstand til allétræerne.Den nye bebyggelse må ikke placeres sydligere end 11 meter fra terrassemuren på havesiden af hovedbygningen.Den nye bebyggelse skal underordne sig hovedbygningens volumen.Højden på nyt byggeri må ikke overstige topkoten på hovedbygningen.Bygningsdybden må ikke overstige 10,5 m.Materialerne i ny bebyggelse skal primært være tegl på facader og tage.Der skal etableres mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig.

 • Status

  Forslag