Boligområde ved det tidligere Skårup Seminarium

Baggrund og formål

Indhold

Forhold til anden planlægning

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Miljøvurdering

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

11.01.B.045 - 11.01.B.045

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

11.01.O2.590 - Offentlig område Skårum Seminarium