11.01.B.045

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  11.01.B.045

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Rammetekst zonenotat

  Området ligger i byzone. 

 • Særlige bestemmelser

  Følgende principper for planlægningen skal overholdes: Kulturmiljøet skal understøttes ved at bevare hovedbygningen og friholde parken for bebyggelse.Ny bebyggelse skal understøtte kulturmiljøet ved fortsat at lade hovedbygning og rektorbygning være de dominerende bygninger.Ny bebyggelse skal opføres i slanke volumener og åbne sig mod parken.Ny bebyggelse skal opføres i maks. 3 etager, som skal holde sig under hovedbygningens taghøjde og den skal udgøre mindre enheder.Der skal sikres adgang til parken gennem den nye bebyggelse.Ny bebyggelse ud mod Østergade skal harmonere med stationsbybygningerne på modsatte side af vejen.Ny bebyggelse ud mod Vestergade skal tilpasses landsbygadens profil.Ny bebyggelse skal opføres i materialer, der harmonerer med områdets materialer, mursten enten i blank mur eller pudsede.Bebyggelsesprocenten må maks. være 30 % for området.

 • Status

  Forslag