Cittaslow

Fakta om Cittaslow

Hvad er Cittaslow?

Cittaslow er et internationalt netværk af byer, som har det tilfælles, at de gerne vil styrke rammerne om "det gode liv". Svendborg Kommune blev som den første kommune i Danmark optaget i bynetværket i marts 2008. Der er i dag mere end 126 Cittaslow byer fra 19 lande over hele verden.

Hvad betyder Cittaslow?

Citta betyder by på italiensk. Cittaslow opstod i slutningen af 1990´erne i Italien og er en videreudvikling af "Slowfoodbevægelse" og dets oprør mod fastfoodkulturen ved at vægte værdien af gode, lokale råvarer, og mad der er lavet "fra bunden". At Svendborg er blevet Cittaslow betyder ikke, at Svendborg er blevet langsom. Men snarere, at Svendborg ønsker at sætte fokus på at give sig tid til nærvær og fordybelse, kvalitet og oplevelser og at nyde livet.

Hvor finder jeg mere information om Cittaslow?

Ønsker du at vide mere om Cittaslow kan du besøge hjemmesiden for Cittaslow Svendborg. Her kan du også finde link til den internationale og den 

Svendborg blev som den første kommune i Danmark optaget i det internationale Cittaslow-bynetværk. Cittaslow udspringer af slowfoodbevægelsen, og centralt i Cittaslowfilosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstemmelse med grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet.

At være Cittaslow betyder, at Svendborg ønsker at skærpe opmærksomheden omkring de mere bløde værdier af vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet, eftertænksomhed, nærvær og fordybelse.

Der er vedtaget et Cittaslowcharter med 52 kriterier, man som Cittaslowby/kommune forpligter sig til at leve op til. Se Cittaslowkriterierne her. Disse 52 punkter kan opdeles i seks emner eller hovedindsatsområder: miljøpolitik, infrastrukturpolitik, kvalitet i byrummet, lokale produkter, gæstfrihed samt information og engagement for Cittaslow. I det følgende kan du se, hvordan vi i kommuneplanen for Svendborg Kommune arbejder med Cittaslow indenfor disse seks hovedindsatsområder: