Bykvalitet og teknologiske faciliteter

Sammenhæng mellem bymidte og havneområdet

Svendborg Kommune ønsker at styrke forbindelsen mellem den eksisterende bymidte og havneområdet, som på den måde vil udvikle sig fra en ren erhvervshavn til et mere sammensat område med nye funktioner, bygninger og offentlige rum. Realdania har støttet en omfattende byrumsanalyse, som skal kvalificere planlægningen for konkrete byrumsprojekter baseret på byens herlighedsværdier og historiske identitet og med fokus på en generel forbedring af byens fodgængernet, der kan styrke bylivet.

Samlet betyder en øget indsats i Svendborgs byrum en styrket og kvalitetsbevidst by, der inviterer til og tilbyder ganske særlige oplevelser. Byrumsprojektet "Den grønne tråd", der skal forbinde bymidten med havnen, gennemføres i samarbejde med Realdania i perioden 2013-2015.

Planlægningen bliver til i en kreativ proces, hvor en bred vifte af lokale interessenter inddrages og er med til at afdække behov, give konkrete input og medvirke til at formulere en vision for - i første etape - en forbedret forbindelse mellem bymidte og havn. Du kan finde mere information om projektet på hjemmesiden Byens rum - Byens liv.

Cittaslow lægger op til en udvikling, hvor tidens udfordringer mødes med en særlig opmærksomhed på kvalitet i tilværelsen og handler om, hvordan vi får de bedste, moderne, teknologiske løsninger med afsæt i lokale traditioner, særpræg eller historie.

Ved f. eks at anvende mobiltelefoni som et aktivt og involverende element i formidlingen af kulturelle oplevelser, events og information fra kommunen, vil man kunne opnå at komme i dialog med de yngre borgere - som ellers kan være svære, at få i tale. Klik for at læse mere om:

I en Cittaslow har man fokus på at plante vækster og flora, der hører til i omådet. Svendborg Kommune er blandt andet i området omkring Egebjerg Bakker i gang med at genskabe det oprindelige overdrevslandskab:

Den nye bydel Tankefuld er tænkt som kommunens udviklingsplatform for eksperimenterende og bæredygtigt byggeri. Der vil blive fokus på formidling af erfaringerne med nyt bæredygtigt byggeri. Gæster vil på den måde kunne blive inspireret til at tænke mere bæredygtigt.

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.