Gæstfrihed

Svendborg er en gammel søfartsby og har via sin maritime historie en lang tradition for åbenhed og gæstfrihed over for verden og besøgende. I 1970'erne blev Svendborg et fristed for unge, der ønskede at afprøve alternativer måder at leve og bo på.

Som Cittaslow ønsker Svendborg at udvikle byen og kommunens gæstfrihed uden at gå på kompromis med byens eller kommunens egenart eller identitet. Det handler her mere om at have fokus på kvalitet og "ægte" oplevelser i "det gode liv", der leves i en levende kommune fremfor overfladiskhed eller kunstig atmosfære.

At være del af et internationalt bynetværk som Cittaslow betyder, at man har høje kvalitetsstandarder og arbejder målrettet på at sikre de bedste rammer for oplevelser med kvalitet. Nye måder at formidle disse værdier og kvaliteter over for gæster og andre på - oplevelsesruter etc. - har et særligt fokus i kommunen. Samlet betyder en øget indsats i Svendborgs byrum en styrket og kvalitetsbevidst by, der inviterer til og tilbyder ganske særlige oplevelser. Klik her for at læse mere om:

En stor del af de gæster eller turister, der besøger Svendborg i dag kommer for kommunens smukke landskaber, storslåede udsigter, øerne og for kommunens lange kystlinie. Naturturisme vinder frem og Øhavstien er f. eks et meget yndet turistmål. Byrådet ønsker at udbygge og sikre adgangen til det åbne land og kysten. Adgangen til kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og muligheder for isætning af f.eks kajakker, surfere og mindre motorbåde.

Herudover skal formidlingen af natur- og kulturværdierne udbygges og invitere borgere og turister ud i Svendborg Kommunes oplevelseslandskaber:

Den nye bydel Tankefuld vil i fremtiden kunne byde på en række af spændende, eksperimenterende boligbyggeri med nye bæredygtige løsninger, der helt sikkert vil appelere til den voksende gruppe af miljøbevidste borgere, der selv ønsker at gøre noget aktivt for miljøet. Bæredygtig turisme bliver in i fremtiden. Og i Tankefuld vil gæster blive budt indenfor. Læs her om Tankefuld og oplevelsesturisme:

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat