Information og engagement

Svendborg Kommune ønsker en visionær byudvikling, hvor borgerne idndrages aktivt og med fokus på "det gode liv", kvalitet og dialogen som redskab til fornyelse og forandring. Gennem en omfattende borgerproces blev der som en del af Strategi Svendborg Kommune 12 udarbejdet en overordnede strategi for lokalområdernes udvikling med fokus på Aktivt medborgerskab. Det ligger direkte i forlængelse af Cittaslowtanken, at der skal findes nye måder at håndtere samspillet og samarbejdet om lokale initiativer. Se også kommuneplanens afsnit om:

Byrådet ønsker at borgere, organisationer og virksomheder i Svendborg Kommune inviteres til aktivt medspil omkring udviklingen af Cittaslow. På den måde sikres også et ejerskab og lokal forankring af de mange forskellige projekter og initiativer. Det lokale islæt og forankringen i lokalområdet er netop en af grundprincipperne i Cittaslow. Der er indgået en samarbejdsaftale med foreningen Kulinarisk Sydfyn som indebærer, at der gennem Kulinarisk Kontor arbejdes for at udbrede Cittaslow i byen og lokalområdet med særligt fokus på certificering af lokale produkter:

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.