Lokale produkter

Slowfood og Kulinarisk Sydfyn

Kulinarisk Sydfyn er en forening med hjemsted i Svendborg Kommune. Foreningens formål er at synliggøre og markedsføre regionale råvarer, producenter og spisesteder, herunder skabe en national bevidsthed om Sydfyn som et kulinarisk område med en kvalitetsbevidst kost- og spisekultur og som et nationalt mødested for "madfolk" i bred forstand.

Den sidste weekend i juni afholdes det årlige Kulinarisk Sydfyns Fødevaremarked i Svendborg med over 10.000 besøgende. Det er Nordens største fødevaremarked, hvor udstillere fra Danmark og udlandet kræser for publikum med højt humør og høj kvalitet - en fest af sanseindtryk og samtidig udfordringer med holdninger til kvalitet, madkultur, økologi og sundhed.

Er du interesseret i at vide mere om Kulinarisk Sydfyn kan du gå ind på deres hjemmeside www.kulinarisksydfyn.dk

Der er stor bevidsthed om værdien af lokale traditioner og at værne om kvalitet i Svendborg Kommune. Cittaslow Svendborg certificerer butikker og virksomheder, som ønsker at være med til at udbrede Cittaslow-tanken. I 2013 er der i alt 87 certificerede.

Kulinarisk Sydfyn er en af de foreninger, der gør mest for at holde fanen højt og sætte fokus på kvalitet i forbindelse med mad og det kulinariske ud fra slowfood principper. Hvert år afholdes et af europas største fødevaremarkeder i Svendborg med økologiske og lokale råvarer af høj kvalitet. Desuden er der oprettet et Kulinarisk Kontor, der skaber aktiviteter omkringr kvalitetsfødevarer og gastronomiske oplevelser.

Træskibsværftet Ring Andersen på Frederiksøen er et andet eksempel på en lokal virksomhed, der holder liv i gamle håndværksmæssige traditioner ud fra høje kvalitetsparametre. Samtidig er værftet med til at give atmosfære og autenticitet i Svendborg Havn.

En række butikker og virksomhederer er gået sammen om en fælles markedsføring af deres produkter i Latinerkvarterets små oaser. Her kobles butikkernes produkter med oplevelser i den gamle middelalderby med fokus på den totale indkøbsoplevelse. Det ligger helt i tråd med principperne i Cittaslow, at udvikle nye indkøbsoplevelser og dermed skabe mere helhed og kvalitet i vores dagligdag.

På det kulturelle område er Svendborg kendt for sit blomstrende vækstlag og professionalisme - især indenfor musik og scenekunst.

Cittaslow retter også fokus på at udvikle børns smag, æstetiske sans, kreativitet og evne til at være innovative. Børns sanser skal udfordres og stimuleres, der skal være tid til koncentration og fordybelse og en opmærksomhed på livsrytmer, årets gang, bæredygtighed og økologisk bevidsthed.

I tråd med Cittaslow vil Svendborg Kommune søge at fremme bæredygtige produktioner. Det fordelagtige sydfynske klima, tradition for gartneri og frugtavl og fokus på sunde fødevarer bl.a. gennem foreningen Kulinarisk Sydfyn, er alle faktorer, der skaber en række forventninger til en udvikling i landbruget mod mere alternative produktioner og aktiviteter.

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.