Det kreative liv

"Den kreative klasse"

Den amerikanske professor Richard Florida vakte opsigt da han i sin bog "Den kreative klasse" proklamerede at en ny kreativ klasse er den vigtigste drivkraft og økonomiske faktor for fremtidigt vækst. Florida opererer med tre T´er: Teknologi, Talent og Tolerance. Hans hovedbudskab er, at de kreative mennesker, der er en forudsætning for udvikling af nye ideer og virksomheder, tiltrækkes af tolerante miljøer.

I en undersøgelse om den kreative klasse i Danmark fra Copenhagen Business School (2007) viste der sig det interessante billede at den procentvise andel af kreative borgere i Svendborg er relativt højt. Kun København og Århus overgik Svendborg i den procentvise andel af kreative borgere pr indbyggere i kommunen. Der ligger således et betydeligt kreativt potentiale som kan udnyttes i forbindelse med eksempelvis den fremtidige erhvervsudvikling.

I Svendborg forstår vi kreativitet som det at skabe noget nyt og løse problemer på en ny måde. Denne evne ser vi som et afgørende middel til at opnå langvarig og bæredygtig vækst for Svendborg Kommune. Der er også blandt fagfolk en bred erkendelse af, at områder med kreative borgere har og vil have større fremgang end andre områder. Fremtidens borgere og virksomheder vil nemlig søge derhen, hvor viden og kreativitet omsættes i konkrete handlinger.

Kreative mennesker stiller særlige krav til det sted, hvor de bor. En fleksibel og tidssvarende bolig, nærhed til natur og rekreative arealer, og et rigt og levende by- og kulturliv er blot nogle af de faktorer, der kan være medvirkende til at få nye kreative borgere til at bosætte sig. Her kan du læse mere om nogle af de konkrete initiativer i kommuneplanen, der er med til at udvikle attraktive, spændende boliger og boligområder og på den måde sikre fremtidig bosætning i Svendborg kommune:

Innovation og kreativitet bliver vigtige nøgleord for erhvervslivet i fremtiden. Iværksætteri og nye, mindre kreative virksomheder har derfor kommunens fokus. Højskolerne og de mange kreative uddannelsesinstitutioner er også med til at sætte deres præg på kulturlivet og skabe liv og udvikling i Svendborg kommune. Her kan du læse mere om:

Svendborg blev i 2008 som den første by i Danmark optaget i et internationalt netværk af byer, der fokuserer på det gode liv, kvalitet og udvikling med omtanke - Cittaslow. Svendborg Kommune vil indenfor rammerne af Cittaslow udvikle det samarbejde, der er imellem kreative borgere fordi det er sådan resultater skabes. Den lokale opbakning og forankring er nemlig det, der gør ideerne og projekterne fremtidsholdbare. Klik her for at læse mere om:

Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.