Forhold til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplantillægget ændrer på følgende kommuneplanrammer:

  • 10.03.O1.365
  • 10.03.B.862
  • 10.03.C2.115

Kommuneplantillægget ændrer på de tre ovenstående rammers afgrænsning.

Herunder ses afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer inden vedtagelse af nærværnede tillæg.

Eksisterende kommuneplanrammer

Herunder ses de eksisterende kommuneplanrammer og det område, hvor der gives mulighed for en fremtidig anvendelsesændring. Det vil sige, at området inden for det skraveret felt ændrer kommuneplanrammer og dermed ændres den fremtidige anvendelse.

Eksisterende kommuneplanrammer og det område hvor kommuneplanrammerne ændres.

På kortet nedenfor ses hvorledes kommuneplanrammernes afgrænsning ændres med nærværende tillæg.

De ændrede kommuneplanrammer med nærværende tillæg.

Konkret betyder det, at kommuneplanramme,

10.03.O1.365 udvides til også at omfatte tidligere Nordre Kirkegård (størstedelen af matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg).

10.03.B.862 reduceres mod øst, således at matrikel 64b Gudbjerg By, Gudbjerg ikke længere omfattes.

10.03.C2.115 udvides lidt mod vest, således at rammeafgrænsningerne ikke går igennem en bolig. Derved vil den eksisterende anvendelse, være i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

 

Rammebestemmelserne for de tre rammeområder videreføres.

Til ramme 10.03.O1.365 tilføjes en bemærkning om at området nord for Byvej må kun anvendes til park eller have til kirkelige og offentlige formål.