Kommuneplantillæg

2021.09 - Erhvervsområde Assensvej

Forslag

Forslagsdato: 27-06-2023 00:00:00

Høringsperiode start: 28-06-2023 00:00:00

Høringsperioden slut: 13-09-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00