Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

09.01.E4.681 - Erhvervsområde Assensvej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

09.01.E4.681 - Erhvervsområde Assensvej