Baggrund og formål

Den demografiske udvikling i Svendborg Kommune gør, at der er behov for flere pleje- og demensboliger de kommende år. Det daværende Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 9. november 2021 at opføre et nyt plejecenter for at sikre, at kommunen kan tilbyde de nødvendige pleje- og demensboliger. Efterfølgende besluttede det daværende Byråd, den 21. december 2021, at det nye plejecenter skal placeres i Tankefuld.

Plandata.dk er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark, der sikrer, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige. I 2020 skulle alle kommuner kontrollere overført data til plandata.dk i forbindelse med, at plandata.dk blev en del af SKAT’s ejendomsvurderingssystem. Det betød at data skulle registres efter en ny metode.  I den forbindelse blev der på den gældende kommuneplanramme 07.01.C3.919 - Tankefuld Nord, kun registreret nogle af de specifikke anvendelser, som var tiltænkt mulige i området. Mens andre specifikke anvendelser, så som institutioner ikke blev registreret. Til trods for at det var hensigten og at det stemte overens med kommunens definition af en C3 rammen.

For at rette op på de manglede specifikke anvendelser og skabe et entydigt billede af, hvad der er muligt inden for rammeområdet udarbejdes nærværende kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget har alene til hensigt at tilføje enkelte specifikke anvendelser, således at det også fremgår af rammen, at området må anvendes til almene boliger, sundhedsinstitutioner, daginstitutioner, døgninstitutioner og offentlig administration. Tilføjelsen foretages for at sikre, at etableringen af et nyt plejecenter er i overensstemmelse med plangrundlaget.