Planens status

Kommunalbestyrelsen besluttede forslag til kommuneplantillæg 2021.08 den 20. september 2022.

Forslag til kommuneplantillægget offentliggøres den 28. september og er i offentlig høring i 4 uger.

Høringsperioden finder sted fra den 28. september 2022 til og med den 27. oktober 2022.

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2022.

Kommuneplantillægget er offentliggjort og trådt i kraft den 2. januar 2023. 

PDF - Kommunalbestyrelsens beslutning