Forhold til Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på kommuneplanens retningslinjer.

Kommuneplantillægget tilføjer følgende specifikke anvendelser til den gældende ramme 07.01.C3.919: 

- Almene boliger
- Sundhedsinstitutioner
- Daginstitutioner
- Døgninstitutioner
- Offentlig administration

Der ændres ikke på rammens øvrige bestemmelser.