Kommuneplantillæg

2021.12 - Nyt boligområde i Ulbølle

Vedtaget

Forslagsdato: 29-08-2023 00:00:00

Høringsperiode start: 04-09-2023 00:00:00

Høringsperioden slut: 30-10-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 19-12-2023 00:00:00