Planens status

Forslag

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2023 besluttet at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2021.12 i offentlig høring. Høringsperioden finder sted fra den d. 1. september - 27. oktober 2023.

Vedtaget

Kommuneplantillægget er ikke endeligt vedtaget.