Planens status

Forslag til kommuneplantillæg 2021.12 er godkendt til offentliggørelse af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2023. Forslaget har været i offentlig høring fra d. 1. september - 27. oktober 2023.

Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelse d. 19.12.2023.

Kommuneplantillægets varige retsvirkninger er trådt i kraft ved indlæsning til Plandata.dk d. 01.02.2024.