Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

08.03.C1.860 - Blandet bolig- og erhvervsområde Nyvej