Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

10.00.T3.053 - Vindmøller øst for Broholm