Kommuneplantillæg

2021.11 Fjernvarmecentral og solenergianlæg Lundeborg

Vedtaget

Forslagsdato: 10-10-2023 00:00:00

Høringsperiode start: 12-10-2023 00:00:00

Høringsperioden slut: 07-12-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 19-03-2024 00:00:00