Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

10.04.T2.055 - Fjernvarmecentral og solenergianlæg i Lundeborg