Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

03.01.E2.819 - Erhvervsområde Englandsvej
03.01.E4.122 - Erhvervsområde Englandsvej