03.01.E4.122 - Erhvervsområde Englandsvej

03.01.E4.122

loading image
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannavn

  Erhvervsområde Englandsvej

 • Plannr

  03.01.E4.122

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Plandistrikt

  Svendborg Nord

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af tungt erhverv

 • Specifik anvendelse

  Industri

 • Særlige bestemmelser

  Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. Grundene må ikke være mindre end 2500 m².

 • Status

  Aflyst

Se også de generelle rammer og generelle bestemmelser for hvad der gælder for området.