03.01.E2.819 - Erhvervsområde Englandsvej

static-map
Henter kort...
static-map

Bestemmelser

 • Plannummer

  03.01.E2.819

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  9

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål i form af let/lokalt erhverv

 • Særlige bestemmelser

  Området skal vejbetjenes fra Ørbækvej og Ring Nord. I området tillades også detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

 • Status

  Vedtaget