Vedtagende planer i perioden 2017-2021

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029, er der gennemført nedenstående planlægning.

Planer, strategier og programmer

Kommuneplantillæg

Lokalplaner 

Lokalplaner i forslag 

  • 668: Område til særligt pladskrævende varer, Nordre Ringvej 151, Svendborg
  • 656: Etageboliger ved Tvedvej, Svendborg